Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

TAHRİRCİ/ÇİNİCİ

Meslek Alanı: Seramik ve Cam Teknolojisi

Meslek - Branş: Tahrirci/Çinici

Branş Türü: Modüllü Branş

Branş Türü: 2.Seviye

 

MESLEK ELEMANI TANIMI

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri ,farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir işlemlerini yapabilen nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Seramik ve Cam sektöründe;

1.      Çini atölyeleri,

2.      Seramik ve Cam atölyeleri,

3.      Seramik ve Cam Fabrikaları vb. yerlerde çalışabilirler.

4.      Kendi Çini atölyelerini açabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır.

Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Dil becerisinin ne oranda geliştiği,

5. Dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

6. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

7. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,

8. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

·        Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

·        Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.

·        Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

·        Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

·        Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

 

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/288 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

MODÜLLER

SÜRE

Nokta ve Çizgi

40/32

Renk

40/32

Geometrik Çizimler

40/32

Tabak Tahrirleme 1

40/32+

Tabak Tahrirleme 2

40/32

Pano Desenini Tahrirleme

40/32+

Dik Formları Tahrirleme

40/32

TOPLAM:

360/288

 


1326
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.