Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

MİNYATÜR

Meslek Alanı: Sanat ve Tasarım Alanı
Meslek - Branş: Minyatür
Branş Türü: Modüllü Branş
Branş Türü: Beceri Geliştirme

MİNYATÜR
Geleneksel desenleri çizebilen,desenlerle kompozisyonlar oluşturarak süslemeler yapabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1- Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2- Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Sanat ve Tasarım sektöründe;

1- Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,X
2- Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde,
3- Matbaacılık ve ciltçilik yapan işletmelerde,
4- Geleneksel el sanatları onarma koruma çalışmalarında,
5- Müzelerde,
6- Kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Dil becerisinin ne oranda geliştiği,
5- Dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
6- Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,
7- Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
8- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

1- Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2- Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
3- Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.
4- Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
5- Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
6- Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

EĞİTİM SÜRESİ

1- Meslek programının toplam eğitim süresi 1000/784 saat olarak planlanmıştır.
2- Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

MODÜLLER SÜRE
Doku 40/32
Nokta ve Çizgi 40/32
Açık, Koyu, Işık ve Gölge 40/32
Tasarı İlkeleri 40/24
Renk 40/32
Geleneksel Desen 40/32
Basit Motif Çizimleri 40/32
Kır Çiçekleri 1 40/32
Kır Çiçekleri 2 40/32
Kır Çiçekleri 3 40/32
Ağaç Motifleri 40/32
Hayvansal Motif Çizimleri 40/32
İnsan Figürü 40/32
İnsan Figürü Detayları 40/32
İnsan Başı Çizimi 40/32
Yüzün Ayrıntıları 40/32
Özgün Resim

40/32

Plastik Anatomi İncelemeleri

 

40/24

Canlı Modelden Figür Desen

 

40/32

Figür ve Mekân Resmi

 

40/32

Canlı Modelden Portre Deseni

 

40/32

Bulut ve Basit Geometrik Motifler

 

40/32

Bitki Motifleri

 

40/32

Hayvansal Motif ve Figürleri

 

40/32

Geometrik Motifler

 

40/32

TOPLAM:

1000/784

 


1319
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.