Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

NEY EĞİTİMİ

Meslek Alanı: Müzik ve Gösteri Sanatları
Meslek - Branş: Ney Eğitimi
Branş Türü: Modüllü Branş
Branş Türü: Beceri Geliştirme

MESLEK ELEMANI TANIMI
Türk Musikisinin ana enstrümanlarından dini,ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi kendi tavır , teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1- Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2- Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Müzik ve Gösteri Sanatları alanında;

1- Organizasyonlar,musiki dernekleri,vakıfları ve şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Dil becerisinin ne oranda geliştiği,
5- Dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
6- Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,
7- Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
8- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

1- Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
2- Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.
3- Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
4- Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
5- Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

EĞİTİM SÜRESİ

1- Meslek programının toplam eğitim süresi 600/424 saat olarak planlanmıştır.
2- Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

MODÜLLER SÜRE
Neyi Tanıma ve Bakımı 40/16
Müziğin Temel Öğeleri 40/16
Ney Üflemede Oturuş, tutuş ve Neyden Ses Çıkarma Tekniği 40/24
Ilık ve Orta Şiddetle Üfleme İle Elde Edilen Sesler 40/32
Soğuk ve Şiddetli Üfleme İle Elde Edilen Sesler 40/32
Hafif ve Sıcak Üfleme İle Elde Edilen Sesler 40/32
Türk Musikisinde Usuller 40/32
Dörtlü ve Beşli seyirler 40/16
Türk Musikisi Basit Makamları 40/32
Türk Musikisi Göçürülmüş Makamları 40/32
Türk Musikisi Bileşik Makamları 40/32
Ney Taksimi ve Traspozisyon 40/32
TOPLAM: 600/424

 


1309
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.