Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

ÖN MUHASEBE

Meslek Alanı :Muhasebe ve Finansman
Meslek – Branş:Ön Muhasebe
Branş Türü     :Modüllü Branş
Branş Türü     :Beceri Geliştirme

MESLEK ELEMANI TANIMI
Haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen,stok takibi yapan, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapan, evrak intikalini sağlayan, bilgisayar kullanan nitelikli elemandır.

GİRİŞ KOŞULLARI

1- Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2- Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1- Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,
2- Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,
3- Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

1- Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
2- Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
3- Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
4- Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
5- Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
6- Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1- Meslek programının toplam eğitim süresi 400/280 saat olarak planlanmıştır.
2- Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

MODÜLLER SÜRE
Bilgisayar Kullanma 40/32
Ticari Defter ve Belgeler 40/24
Perakende Satış Belgeleri 40/32
Fatura, İrsaliye 40/32
Fatura Yerine Geçen Belgeler 40/32
Program Yükleme 40/16
Cari Hesaplar 40/32
Çek-Senet 40/32
Ön Muhasebe 40/32
Bakım ve Yedekleme 40/16
TOPLAM 400/280


1306
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.