Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ 1

Meslek Alanı: Giyim Üretim Teknolojisi
Meslek - Branş: Kadın Üst Giysileri Dikimi 1
Branş Türü: Modüllü Branş
Branş Türü: Beceri Geliştirme

MESLEK ELEMANI TANIMI
Kadın üst giysilerinin ( düz dar etek , temel etekler, model uygulamalı etek, spor etek ) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak,dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1- Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2- Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;

1- Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,
2- Moda evleri/ butiklerde,
3- Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Dil becerisinin ne oranda geliştiği,
5- Dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
6- Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,
7- Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
8- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

1- Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
2- Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.
3- Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
4- Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
5- Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

EĞİTİM SÜRESİ

1- Meslek programının toplam eğitim süresi 880/368 saat olarak planlanmıştır.
2- Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

MODÜLLER SÜRE
Makinede Düz Dikiş 40/16
Overlok 40/16
Giyimde Ölçülendirme 40/8
Kesim 40/8
Giyimde Süsleme 40/24
Ütüleme 40/8
TOPLAM: 240/80


DÜZ DAR ETEK MODÜLLERİ SÜRE
Düz Dar Etek Kalıbı 40/24
İlik Düğme 40/16
Düz Dar Etek Dikimi-1 40/16
Düz Dar Etek Dikimi-2 40/16
TOPLAM: 160/72


TEMEL ETEK MODÜLLER SÜRE
Temel Etek Kalıpları 40/24
İlik Düğme 40/16
Düz Dar Etek Dikimi-1 40/16
TOPLAM: 120/56


MODEL UYGULAMALI ETEK MODÜLLER SÜRE
Model Uygulamalı Etek Kalıbı-1 40/16
Model Uygulamalı Etek Kalıbı-2 40/16
İlik Düğme 40/16
Etek Üretimi 40/24
TOPLAM: 160/72


SPOR ETEK MODÜLLER SÜRE
Temel Etek Kalıpları 40/24
Spor Etek Kalıbı 40/16
İlik Düğme 40/16
Düz Dar Etek Dikimi-1 40/16
Düz Dar Etek Dikimi-1 40/16
TOPLAM: 200/88
TOPLAM 880/368

 


1280
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.