Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ

Meslek Alanı: Tekstil Teknolojisi
Meslek - Branş: Çorap Örücülüğü
Branş Türü: Modüllü Branş
Branş Türü: Beceri Geliştirme

MESLEK ELEMANININ TANIMI
Model araştırıp çizim yaparak çorap örme makinelerini kullanarak çorap örebilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1- Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2- Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tekstil sektöründe;

1- Çorap örme fabrikalarında,
2- Tekstil sektöründe çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Dil becerisinin ne oranda geliştiği,
5- Dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
6- Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,
7- Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
8- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

1- Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2- Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
3- Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.
4- Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
5- Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
6- Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

EĞİTİM SÜRESİ

1- Meslek programının toplam eğitim süresi 680/544 saat olarak planlanmıştır.
2- Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

MODÜLLER SÜRE
Bitkisel Lifler 40/32
Hayvansal Lifler 40/32
Mekanik Çorap Örme Makineleri 1 40/32
Mekanik Çorap Örme Makineleri 2 40/32
Elektronik Çorap Örme Makineleri 1 40/32
Elektronik Çorap Örme Makineleri 2 40/32
Çorap Örmede Ürün Oluşturma 40/32
Çorapta Burun Kapama 40/32
Çorapta Form 40/32
Çorapta Paketleme 40/32
Çorapta Model Araştırması 40/32
Çorapta Artistik Çizim 40/32
Desen Çizim Komutları 1 40/32
Desen Çizim Komutları 2 40/32
Desen Çizim Komutları 3 40/32
Desen Çizim Komutları 4 40/32
Kalıp Beyz Hazırlama 40/32
TOPLAM: 680/544


1336
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.